Bán Sỉ Phụ Kiện Handmade >> Bán sỉ dây ruy băng Chấm Bi Satin, Lụa, Vải 1cm, 2m, 4cm, 5cm

  • Bán sỉ dây ruy băng Chấm Bi Satin, Lụa, Vải 1cm, 2m, 4cm, 5cm

  • Giá:
    30,000 đ
  • Số lượng:
***Ruy băng chấm bi 1p: inbox
Mua trên 10 cuộn: inbox
 Mua trên 100 cuộn: 18k
Mua trên 1000 cuộn: (15k)
 
***Ruy băng chấm bi 2p:  inbox
Mua trên 10 cuộn: inbox
 Mua trên 100 cuộn: 30k           
Mua trên 1000 cuộn: (28k)
 
***Ruy băng chấm bi 4p:  inbox
Mua trên 10 cuộn: inbox
 Mua trên 100 cuộn: 50k
Mua trên 1000 cuộn: (42k)


Để lại comment

Sản phẩm bán chạy