Ruy Băng >> Shop bán dây ruy băng 3 màu 1cm, 2m, 4cm, 5cm, cuộn giá rẻ

  • Shop bán dây ruy băng 3 màu 1cm, 2m, 4cm, 5cm, cuộn giá rẻ

  • Giá:
    30,000 đ
  • Số lượng:
***Ruy băng 3 màu (loại xịn, hoặc theo mẫu khách đặt): 100.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn:80k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox

RUY BĂNG 3 MÀU

***Ruy băng 3 màu 2,5 cm (loại thường, mẫu có sẵn): 80.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn:65k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox
 
ruy băng 3 màu

***Ruy băng 3 màu 4 cm (loại thường, mẫu có sẵn): 90.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn:80/cuộn
Mua trên 100 cuộn: inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox
 
ruy băng 3 màu

***Ruy băng 3 màu sọc kim tuyến (bề rộng 2,5 cm): 80.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn:65k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox

ruy băng 3 màu

Để lại comment

Sản phẩm bán chạy