Ruy Băng >> Shop bán dây ruy băng Caro 1cm, 2m, 4cm, 5cm, cuộn giá rẻ

  • Shop bán dây ruy băng Caro 1cm, 2m, 4cm, 5cm, cuộn giá rẻ

  • Giá:
    30,000 đ
  • Số lượng:
***Ruy băng ca rô 2p: 50 .000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn: 40k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: Inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox

RUY BĂNG CARO 2CM

***Ruy băng ca rô 2,5p: 120.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn: 100k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: 80k
Mua trên 1000 cuộn: Inbox
 
RUY BĂNG CARO
 
 
RUY BĂNG CARO
 
 
 
 
 
 

Để lại comment

Sản phẩm bán chạy