Bán Sỉ Phụ Kiện Handmade >> bán sỉ dây ruy băng Hoa Văn Satin, Lụa, Vải 1cm, 2m, 4cm, 5cm

  • bán sỉ dây ruy băng Hoa Văn Satin, Lụa, Vải 1cm, 2m, 4cm, 5cm

  • Giá:
    30,000 đ
  • Số lượng:
***Ruy băng hoa văn 1p:  inbox
Mua trên 10 cuộn: inobx
 Mua trên 100 cuộn: 18k
Mua trên 1000 cuộn: (15k)

***Ruy băng hoa văn 2p:  inbox
Mua trên 10 cuộn: inbox
 Mua trên 100 cuộn: 25k           
Mua trên 1000 cuộn:  (22k)


Để lại comment

Sản phẩm bán chạy